KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN NÒNG CỐT CẤP XÃ VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

Ngày 24/6/2024 tại Khách sạn Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng khai mạc khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp xã về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hơn 247 người là cán bộ địa chính - môi trường, đại diện các hội đoàn thể của các xã.

Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với UBND huyện Đại Lộc

Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với UBND huyện Đại Lộc

Thông tin chuyên đề về kinh tế thế giới và Việt Nam, những vấn đề đặt ra cho Quảng Nam

Thông tin chuyên đề về kinh tế thế giới và Việt Nam, những vấn đề đặt ra cho Quảng Nam

UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2024

UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2024

Huyện Nam Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ mitting ngày môi trường thế giới ngày 05/06/2024

Huyện Nam Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ mitting ngày môi trường thế giới ngày 05/06/2024
KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN NÒNG CỐT CẤP XÃ VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN NÒNG CỐT CẤP XÃ VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

25/06/2024 | 09:01 AM
Ngày 24/6/2024 tại Khách sạn Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng khai mạc khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp xã về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hơn 247 người là cán bộ địa chính - môi trường, đại diện các hội đoàn thể của các xã.