UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam:Hiệu quả, nhưng lắm khó khăn

Hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai toàn tỉnh thời gian qua đã đem lại những hiệu quả tích cực. Số lượng hồ sơ đất đai thụ lý, giải quyết ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ngày cảng giảm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Bộ TN&MT đang gấp rút hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn để Luật Đất đai có hiệu lực vào ngày 1/7/2024

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ Chính phủ vào ngày 4/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Minh Ngân đã thông tin về việc các Bộ: TN&MT, Tư pháp, Tài chính, NN&PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ... cùng Chính quyền địa phương các cấp đã và đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm vào ngày 1/7/2024.

Chi bộ phát triển quỹ đất tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ phát triển quỹ đất tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Tình hình thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026

Tình hình thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Nam Giang: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBND huyện Nam Giang: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ TN&MT và Bộ Công an: Kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Bộ TN&MT và Bộ Công an: Kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư