Đối thoại giải quyết khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Đối thoại giải quyết khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3604/UBND-TD ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Đối thoại với dân để giải quyết khiếu nại

Ngày 11/5/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Phục tổ chức đối thoại với ông Phan Văn và bà Ngô Thị Ngộ, trú tại tổ 7, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Xét xử sơ thẩm vụ án “Kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Ngày 06/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về đất đai của ông Dương Đông Tịnh, trú tại thôn Lộc Sơn, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Tịnh

Đối thoại với hộ dân để giải quyết khiếu nại

Ngày 11/4/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành tổ chức đối thoại với hộ bà Dương Thị Hồng Đạo, trú tại khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

UBND tiếp dân định kỳ tháng 03/2016

Ngày 20/3/2016, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu  – Chủ tịch chủ trì cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường

Đối thoại với hộ dân

Ngày 15/3/2016, tại Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Thanh Hùng, trú tại tổ 4, thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình

Đối thoại với 2 hộ dân để xem xét, giải quyết khiếu nại

Ngày 01/3/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Hội An tổ chức đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Mỹ, trú tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành và hộ bà Võ Thị Yến, trú tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

Huyện Bắc Trà My: Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đối thoại với 02 hộ dân tại huyện Thăng Bình có đơn khiếu nại

      Ngày 23/02/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Thủy Ngọc Hoàng, trú tại thôn 04, xã Bình Chánh và hộ ông Phạm Trường Sơn, trú tại thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam