Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Hội nghị Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Hội nghị Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sôi nổi Giải cầu lông Phòng TN&MT các huyện Cụm thi đua đồng bằng năm 2024

Sôi nổi Giải cầu lông Phòng TN&MT các huyện Cụm thi đua đồng bằng năm 2024

Giải bóng đá mini 7 người Sở TN&MT năm 2024

Giải bóng đá 7 người Sở TN&MT năm 2024

Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với UBND huyện Đại Lộc

Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với UBND huyện Đại Lộc

Thông tin chuyên đề về kinh tế thế giới và Việt Nam, những vấn đề đặt ra cho Quảng Nam

Thông tin chuyên đề về kinh tế thế giới và Việt Nam, những vấn đề đặt ra cho Quảng Nam

Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14/5/2024, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ định Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.