Công văn số 1093/STNMT - N V/v Mời tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025

Mời tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025

Thông báo 86/TB-BTNMT ngày 20/02/2024 về công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì

Công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì

Thông báo 134/TB-QTMT ngày 27/10/2023 tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Quang Trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam

Tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Quang Trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam

Thông báo 493/TB-STNMT ngày 18/8/2022 về thông báo tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Thông báo 493/TB-STNMT ngày 18/8/2022 về thông báo tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch số 5092/KH-UBND ngày 02/08/2022 kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022

Kế hoạch số 5092/KH-UBND ngày 02/08/2022 kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển dụng điều phối viên huyện Tây Giang

Ban quản lý dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 01 vị trí điều phối viên huyện Tây Giang làm việc tại Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Tây Giang

Tin buồn

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, CB-CC-VC và người lao động Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: Trần Phước Mai, sinh ngày 20/01/1957, quê quán: xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, qua một thời gian lâm bệnh nặng đồng chí đã từ trần vào lúc 13h18p ngày 19 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 15/8 năm Quý Tỵ) tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng, hưởng dương 56 tuổi

Thông báo tuyển dụng Công chức

Căn cứ nhu cầu chỉ tiêu biên chế được phân bổ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng bổ sung 01 công chức thuộc biên chế Nhà nước làm việc tại Thanh Tra Sở; cụ thể như sau:- Đối tượng tuyển dụng: là công chức Nhà nước, tốt nghiệp đại học Luật hoặc Quản lý đất đai hệ chính qui, có sức khỏe tốt, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo