Người dân ven biển miền Trung được tiếp cận nước sạch

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã quyết định cho Việt Nam vay 45 triệu USD để thực hiện dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn miền Trung

Kế hoạch chiến lược quản lý đất ngập nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2015

Trong khuôn khổ tài trợ của dự án WAP, Quảng Nam tiếp tục định hướng thực hiện việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất ngập nước đến năm 2015