Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực từ 1/7 : Quyết sách lớn để giữ "mạch nguồn" sự sống

Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực từ 1/7 : Quyết sách lớn để giữ "mạch nguồn" sự sống

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến của tỉnh Quảng Nam

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến của tỉnh Quảng Nam

Hội thảo tham luận lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Hội thảo tham luận lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Hội nghị Công bố Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 17/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Sáng ngày 10/5/2024, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ trì trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình kiên cố đập Quảng Huế

Tại TP.Đà Nẵng vừa diễn ra buổi làm việc của lãnh đạo Bộ NN&PTNT với UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Đà Nẵng xung quanh việc đảm bảo điều tiết nước linh hoạt cho hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về khí tượng thủy văn năm 2024.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2024

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2024

Họp định kỳ cuối năm 2023 của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Họp định kỳ cuối năm 2023 của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng