Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Trà My

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 0,928 ha, trữ lượng dự kiến 11,136 m3, tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản , tên loại khoáng sản: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, Địa điểm: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 khu vực thuộc huyện Nam Trà My

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 khu vực: cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 4, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My và đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, Nam Trà My

Kết quả trúng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, Nam Trà My, Quảng Nam

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn – Đợt 1 năm 2016

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoảng sản

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Đông Giang và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam