Tham vấn ý kiến Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (viết tắt là Dự án BCC-GEF); ngày 10/6/2019, Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Đoàn công tác của ADB giám sát định kỳ dự án BCC và BCC-GEF

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, ngày 11/10/2018 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đoàn công tác do bà Khúc Thị Lan Hương – Cán bộ phụ trách dự án làm trưởng đoàn đi khảo sát lần 2 trong năm để rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê công mở rộng, giai đoạn 2" (Dự án BCC) và Dự án "Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn" (Dự án BCC-GEF) tại Quảng Nam

Dự án BCC kiểm tra hoạt động điều tra tài nguyên rừng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam

Tuân thủ quy trình lập kế hoạch xây dựng mô hình Quản lý Rừng cộng đồng (QLRCĐ) trong khuôn khổ dự án BCC, Ban Quản lý Dự án TW (CPMU) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra kết quả điều tra tài nguyên rừng từ ngày 17-18/11/2017 tại thôn Tary, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Tổng kết năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động Dự án BCC năm 2017

Ngày 23/12/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê công mở rộng – giai đoạn 2 (Dự án BCC) tổ chức Hội nghị "Tổng kết năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017"

Ngân hàng Phát triển Châu Á làm việc với Ban Quản lý Dự án tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/10/2016, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án tỉnh Quảng Nam với mục đích rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án BCC tại tỉnh Quảng Nam, cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết đến cuối năm 2016

Hội thảo khởi động Dự án BCC-GEF

Ngày 14/7/2016 tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường  tổ chức hội thảo khởi động dự án “ Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung trường Sơn Việt Nam” (dự án BCC-GEF) là dự án do Quỹ Môi trường toàn Cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã được giao cho Tổng Cục Môi trường làm chủ dự án

Hội thảo, tham quan học tập thực hiện mô hình quản lý rừng cộng đồng dự án BCC

Ngày 20/5/2015, Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức hội thảo tham vấn quy trình quản lý rừng cộng đồng thực hiện Dự án BCC

Giải pháp điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã vùng dự án BCC

Sáng ngày 11/3/2015, Sở TN&MT chủ trì cuộc họp để tổ chức cuộc họp bàn việc thực hiện quy hoạch lồng ghép dự án BCC vào vùng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 2 huyện Tây Giang, Nam Giang kể từ năm 2015 đến 2018

Xác định lại danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ bền vững tại huyện Nam Giang

Tiếp theo chương trình làm việc tại Tây Giang vào ngày 07-08/7/2014 về nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ dự án BCC, ngày 14-15/7/2014 Ban quản lý dự án BCC tỉnh do Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Giám đốc Sở TN&MT kiêm Phó Giám đốc dự án BCC tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp với Tư vấn hạ tầng dự án BCC trung ương cùng UBND huyện Nam Giang, UBND các xã dự án tổ chức buổi làm việc để điều chỉnh, thống nhất danh sách cơ sở hạ tầng đảm bảo tính bền vững sau đầu tư theo tinh thần thống nhất tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Lãnh đạo Ban quản lý dự án trung ương ngày 12/6/2014

Tư vấn quốc tế khảo sát thựa địa dự án BCC

Vào ngày 11 và 12/7/2014, đoàn tư vấn dự án BCC trung ương do chuyên gia quốc tế Tiến sĩ Pernando Potess, Quốc tịch Colombia, tư vấn trưởng làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực địa tại tỉnh Quảng Nam; cùng đi với tư vấn trưởng có tư vấn phó dự án Vũ Hải Nam và đại diện Ban quản lý dự án BCC tỉnh, huyện, xã dự án và tư vấn dự án BCC tỉnh