Về kết quả kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Tin liên quan