Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19/6/2024, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự buổi làm việc có ông Trần Xuân Vinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh. 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Ảnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy Sở đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tổ chức quy hoạch, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Sở TN&MT đã cụ thể hóa các chủ trương, văn bản của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ... để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị; Sở đã triển khai đồng loạt tất cả TTHC về đất đai thực hiện trên phân hệ quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai (iLIS) kết nối liên thông điện tử với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (Igate) và Cơ quan Thuế trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển thông tin địa chính điện tử đến cơ quan thuế được 9/12 huyện và đang tiếp tục triển khai các huyện còn lại, Sở cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức với tổng số tiền phạt hơn 4,25 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 693 triệu đồng đối với 6 tổ chức. Phân tích những vướng mắc, khó khăn hiện nay của ngành, Bùi Ngọc Ảnh cho biết, công tác quản lý, khai thác dữ liệu TN&MT là lĩnh vực đa ngành, thực hiện nhiệm vụ có sự xuyên suốt và đồng bộ, tuy nhiên bộ máy quản lý nhà nước của ngành TN&MT còn mỏng, chất lượng chưa ngang tầm với tình hình mới. Chính sách về đất đai và các lĩnh vực khác (đầu tư, lâm nghiệp, khoáng sản) chưa đồng bộ, chồng chéo, chưa rõ ràng. Còn nhiều cách hiểu khác nhau trong cùng một điều khoản của các văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến khó khăn trong tham mưu thực hiện hồ sơ liên quan đến đất đai.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, ý kiến củaông Trần Xuân Vinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kết luận: biểu dương những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, các phòng ban và đội ngũ cán bộ nhân viên ngành TN&MT từ tỉnh đến cơ sở, bên cạnh những kết quả đạt được đóng góp lớn vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà thì ngành TN&MT vẫn còn một số hạn chế nhất định, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở TN&MT thời gian tới cần tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ ra tại buổi làm việc, những vấn đề được nêu là để nhận diện, chỉ ra trách nhiệm của ngành trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi không chỉ ngành mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với ngành để giải quyết, Đảng ủy Sở TN&MT phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ trong tập thể Đảng ủy để điều hành tốt nhiệm vụ đề ra, duy trì đoàn kết nhất trí, vận động sức mạnh để vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đảng ủy về quy tắc, nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt từ cấp ủy đến chi bộ, kiểm tra giám sát thường xuyên, liên tục đúng địa chỉ cụ thể. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng như Tỉnh ủy đã chỉ đạo, nhất là phòng chống bệnh sợ trách nhiệm. Phải tổ chức nghiêm túc giáo dục chính trị; từng chi bộ, phòng ban ngồi lại xem phòng ban, chi bộ mình có biểu hiện gì không, phải tự soi tự sửa bằng thái độ đảng viên và tinh thần công chức, công vụ của mình. Phải nhận diện sớm, sửa ngay nếu phát hiện biểu hiện suy thoái, còn nếu chưa có thì phải phòng tránh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các đầu việc, phát huy vai trò tham mưu trong đề xuất xây dựng các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về lĩnh vực TN&MT, chọn các giải pháp trọng tâm để tháo gỡ từng vướng mắc, khắc phục các yếu kém, …./.

Tin liên quan