Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với UBND huyện Đại Lộc

Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với UBND huyện Đại Lộc

Chiều ngày 03/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND huyện Đại Lộc. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Văn Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đại Lộc.

Tại cuộc họp, UBND huyện Đại Lộc đã nêu lên những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường như: vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất; di dân vùng sạt lở, vùng trũng thấp; đất công ích 5%; hồ sơ địa chính; khai thác quỹ đất; khó khăn trong quản lý, cấp phép trên lĩnh vực khoáng sản, công tác môi trường… và được lãnh đạo các phòng, đơn vị, lãnh đạo Sở TNMT hướng dẫn, giải đáp, đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo tăng cường giải quyết TTHC trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường bằng hình thức trực tuyến; nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng và trước hạn; nghiên cứu kỹ các văn bản hiện hành phân định rõ thẩm quyền giải quyết để triển khai thực hiện đúng quy định; chỉ đạo các phòng, ban chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường, đảm bảo giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp một cách tốt nhất; trao đổi thêm kinh nghiệm của UBND thành phố Tam Kỳ về cách xử lý đất công ích 5%, hồ sơ địa chính; hoàn chỉnh hồ sơ xin khai thác khoáng sản trong dự án xây dựng trường bắn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương lập thủ tục cấp phép theo quy định…

Tin liên quan