Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến của tỉnh Quảng Nam

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến của tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 30/5/2024, Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh Quảng Nam do đồng chí Hồ Quang Bửu – PCT UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì trực tiếp tại trụ sở Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và trực tuyến tại 18 huyện, thị xã, thành phố. 

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trong năm 2023 xảy ra 13 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 40,20C thời gian kéo dài là 24 ngày liên tục, lượng mưa vào các tháng 5, 10, 11, 12 đều có giá trị cao hơn trung bình nhiều năm, còn lại lượng mưa ở các tháng thấp hơn giá trị TBNN; có 04 cơn bão và ATNĐ trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Nam 01 ATNĐ; 11 đợt không khí lạnh, xuất hiện 03 đợt lũ tập trung vào tháng 10 và 11,… Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng,… của nhân dân và Nhà nước. Tổng thiệt hại khoảng 266 tỷ đồng. 

Hội nghị trực tuyến

Sau khi nghe các bài báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu  – PCT UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Phương tiện, vật tư tại chỗ và Hậu cần tại chỗ” đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tham mưu kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn Luật để kịp thời hoạt động sau khi Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 trước ngày 01/7/2024. Kịp thời đề xuất các nhiệm vụ, dự án phòng chống thiên tai để triển khai thực hiện.

- Tập trung đề xuất các dự án trồng rừng đầu nguồn để giữ nước, hạn chế lũ, lũ quét đảm bảo an toàn cho hạ du; triển khai nhà tránh bão tại vùng ven biển; khắc phục sửa chữa các hồ, đập,…

- Đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 đã được phê duyệt và đã có kinh phí thực hiện trong năm 2024; đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có công trình phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT để triển khai thực hiện và kịp thời giải ngân nguồn vốn trong năm 2024.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan sớm tham mưu tỉnh ban hành Giá dịch vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phòng chống thiên tai. 

- Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nghiên cứu tổng hợp, kết nối cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai, thông tin số liệu khí tượng thủy văn và các sản phẩm đề tài khoa học để khai thác, sử dụng trong công tác phòng chống thiên tai.

Tin liên quan