Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Văn Phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

Ngày 23/5/2024, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, tham dự Hội nghị gồm Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Trưởng phòng - Phó Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc - Phó Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại vướng mắc cần phải chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian đến.

Đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí đã phổ biến, quán triệt nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam. Với sự chủ trì của đồng chí Giám đốc Sở, Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và tháo gỡ được một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành và yêu cầu tập thể lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cần tập trung các nhiệm nhiệm trọng tâm:

- Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với lĩnh vực giải quyết thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm thời gian và thủ tục.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật Đất đai năm 2024 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể viên chức, người lao động.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương; công tác phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương cần nâng cao hơn nữa, vừa đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, vừa đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

- Không ngừng chấn chỉnh, nắm bắt về tư tưởng chính trị, đạo đức công vụ của toàn thể viên chức, người lao động.

Kết thúc Hội nghị, đại diện hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, đồng chí Phạm Công Chung – Giám đốc, phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, các Chi nhánh trực thuộc tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            P. HC-TH

Tin liên quan