Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Sáng ngày  22 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.

Tham dự lễ kỷ niệm có với sự tham dự của ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Văn Tài, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Ông Bùi Ngọc Ảnh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. đại diện các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và đông đảo người dân địa phương.