Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Chiều ngày 20/5/2024, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Tại cuộc họp, UBND thị xã Điện Bàn đã nêu lên những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác trên lĩnh vực đất đai, môi trường như: Việc xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình cá nhân trong trường hợp hồ sơ địa chính theo Chỉ thị 299/TTg chưa được xác lập; giải quyết hồ sơ công nhận lại đất ở cho hộ gia đình cá nhân vào Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 01/7/2014; giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền và các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014; việc chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất do thu hồi đất để thực hiện dự án; quá trình quản lý việc sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn; việc thực hiện dự án: Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất; thời hạn của Quyết định giá đất cụ thể để bồi thường; Công tác di dời công trình đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc tài sản của Công ty Điện lực Quảng Nam; việc xác định thẩm quyền thực hiện đối với thủ tục xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp; công tác xác nhận nội dung đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp tách thửa đất trên 05 thửa; công tác thẩm định dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường đối với các dự án trên địa bàn thị xã do các đơn vị trực thuộc UBND thị xã hoặc UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư (đối với các dự  án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước); liên quan đến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở đã đi vào hoạt động; quá trình xử lý hồ sơ cấp phép môi trường; công tác xử phạt bảo vệ môi trường…

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND thị xã, giữa các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở với cơ quan, ban, ngành thuộc UBND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở rà soát lại các văn bản chỉ đạo của tỉnh để hướng dẫn về chuyên môn đối với những khó khăn, vướng mắc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường của UBND thị xã Điện Bàn; đề nghị UBND thị xã Điện Bàn chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thị xã; quan tâm đầu tư hệ thống nước thải đô thị; đầu tư cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp để thu hút đầu tư; triển khai quy hoạch đề án xử lý rác thải…

Tin liên quan