Hội nghị Công bố Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 17/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024. Đến năm 2050, có tổng số 5.886 trạm khí tượng thủy văn bao gồm: 420 trạm khí tượng bề mặt, 29 trạm khí tượng nông nghiệp, 4.333 trạm đo mưa độc lập, 30 trạm khí tượng trên cao, 39 trạm radar thời tiết, 26 trạm định vị sét, 526 trạm thủy văn, 79 trạm hải văn, 72  trạm giám sát biến đổi khí hậu, 33 trạm chuyên đề, 113 trạm quan trắc môi trường không khí và nước, 179 trạm đo mặn, 35 trạm ra đa biển và trạm phao, 01 trạm khi tượng toàn cầu.

 

A screen shot of a room with a screen and a group of people

Description automatically generated

 

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Nguyễn Văn Hướng - Phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biển và Hải đảo

Tin liên quan