Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Sáng ngày 17/5/2024, Hội nghị Toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do đồng chí Mai Lương Khôi – Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Văn yên – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì, theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Trung tâm tại Bộ Tư pháp có sự tham dự các đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, và 63 điểm cầu tại địa phương các tỉnh, thành với sự tham gia chủ trì của Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp, cùng tham dự là đại biểu các cơ quan Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250 do Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp trình bày và 10 báo cáo tham luận của các bộ, ngành và địa phương về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong việc thực hiện Luật Giám định tư pháp. Theo báo cáo, Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Tính đến nay, Chính phủ và các Bộ ngành ban hành đã ban hành 60 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giám định tư pháp; từ năm 2018 đến 2023, hệ thống tổ chức người giám định tư pháp ở các lĩnh vực đã thực hiện 1.039.651 vụ việc, trong đó lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã thực hiện 1.719 vụ việc, trong đó các đơn vị và cá nhân tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 226 vụ việc giám định, trong đó có nhiều vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ở các địa phương thực hiện 1.493 vụ việc…Tuy nhiên, qua thực tiễn Giám định tư pháp là vấn đề phức tạp, vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách để thực hiện giám định phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử… những nội dung này đã được Bộ Tư pháp và các đại biểu tham gia tham luận thẳng thắn nhận diện và đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện trong thời gian đến. 

Quang cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, 2 đồng chí chủ trì đã kết luận sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện đề án 250 trong thời gian tới; đánh giá cao và tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật về giám định tư pháp, trong việc tổ chức thực hiện giám định tư pháp; ghi nhận những giải pháp, đề xuất để hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp. Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu, nghiên cứu để đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp, đề nghị các cơ quan liên quan của bộ ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện pháp luật về Giám định tư pháp./.

Thu Ba - Thanh tra Sở

Tin liên quan