Thường trực tỉnh ủy Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

Ngày 15/5/2024, Thường trực tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì cùng với các cơ quan ban, ngành của tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024. 

Trong ngày đã tổ chức tiếp, giải thích và hướng dẫn nhiều lượt/vụ việc, trong đó chủ trì kết luận sẽ ban hành thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo đối với UBND huyện liên quan của 02 trường hợp: i) Bà Nguyễn Thị Sự, trú tại thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích 1.954m2 gia đình bà sử dụng từ trước đến nay nhưng trong hồ sơ 64/CP thể hiện là đất công ích (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai không chấp nhận đơn), tuy nhiên, đối với diện tích đất của gia đình, UBND xã Tam Thanh đã thực hiện việc rà soát xác, loại ra khỏi quỹ đất công ích đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận cho gia đình; ii) 05 công dân đại diện cho tộc Nguyễn Văn, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình kiến nghị việc ông Nguyễn Văn Hối xây dựng tường rào cản trở việc sử dụng đất của Tộc, đại diện Tộc đã có văn bản gửi UBND huyện Thăng Bình nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo UBND huyện Thăng Bình sớm giải quyết vụ việc của Tộc. Ngoài ra, qua việc tiếp dân, Ban Nội chính sẽ tổ chức làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành để kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư đối với trường hợp của ông Nguyễn Quốc Hội, trú tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành liên quan đến việc giải quyết thủ tục xin tách thửa của gia đình ông Hội và việc tiếp nhận giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc không giải quyết theo thẩm quyền đối với các thủ tục theo quy định của UBND huyện Núi Thành (theo phản ánh của công dân)./.

Tin liên quan