Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Thực hiện Công văn số 2412/BNN-TL ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024, để các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh được triển khai một cách thiết thực, đồng bộ, có hiệu quả góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2894/HK-UBND ngày 23/4/2024 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024.

Trên cơ sở đó, sáng ngày 15/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND xã Bình Lâm – huyện Hiệp Đức tổ chức Lễ Mitting phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng biến đổi khí hậu”.