Hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam:Hiệu quả, nhưng lắm khó khăn

Hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai toàn tỉnh thời gian qua đã đem lại những hiệu quả tích cực. Số lượng hồ sơ đất đai thụ lý, giải quyết ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ngày cảng giảm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam. Ảnh: T.T

Phát huy hiệu quả

Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKDĐ) Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 3515 ngày 30/9/2015 và được tổ chức lại theo Quyết định số 3568 ngày 3/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng ĐKDĐ và 18 chi nhánh hiện có 357 viên chức và người lao động, trong đó 100 viên chức (40 viên chức lãnh đạo) và 257 hợp đồng lao động.

Hiện Văn phòng ĐKDĐ và 7 chi nhánh có trụ sở riêng, còn lại 11 chi nhánh được bố trí làm việc trong trung tâm hành chính huyện hoặc chung với phòng TN-MT.

Về phần mềm một cửa điện tử của đơn vị, đối với phân hệ quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai (iLIS), đã cấu hình thủ tục hành chính, quy trình điện tử theo từng bước công đoạn xử lý về đất đai theo quy định; cấu hình liên thông theo phiếu chuyển điện tử; liên kết các trạng thái xử lý hồ sơ: tạm dừng, yêu cầu bổ sung, trả kết quả; cập nhật mã bảng giá đất, giá nhà theo quy định và liên kết chuyển thông tin thuế điện tử.