Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Sáng ngày 10/5/2024, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ trì trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2023 thiên tai ở nước ta xảy ra cực đoan trên các vùng miền với 1.964 trận thiên tai (21/22 loại hình thiên tai), đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, lũ, ngập lụt trên diện rộng và là năm bất thường khi số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm và không có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền. Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân; nhiều sự cố tai nạn trên biển, sập đổ công trình, sự cố hóa chất, độc, xạ, tràn dầu, hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra nhiều hơn với mức độ nghiệm trọng so với năm trước. Trong năm 2023, trên cả nước xảy ra 5.331 sự cố, thiên tai làm 1.129 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng.

Hình ảnh Hội nghị

Sau khi nghe các bài báo cáo tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ chính như sau:

- Sớm hoàn thiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 để sau khi Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024 kịp thời tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai năm 2024.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Thực hiện truyền trông, nâng cao nhận thức và vai trò trong công tác phòng chống thiên tai cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân bằng các hình thức phong phú hơn, hiệu quả hơn.

- Nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai ở địa phương và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Chú trọng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo kịp thời, chính xác để phục vụ công tác phòng chống thiên tai ở Trung ương và địa phương.

- Huy động nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng từ các nguồn xã hội hóa, các nguồn của tổ chức quốc tế.

Nguyễn Văn Hướng - Phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biển và Hải Đảo

Tin liên quan