Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

Sáng ngày 07/5/2024, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội – Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Quảng Nam. Tham gia dự buổi tiếp còn có đại diện của các cơ quan, ban ngành của tỉnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và xã hội, …

Trong ngày, đã tiếp 3 lượt công dân, trong đó có 02 lượt đông người:

1. Ông Trương Công Thận, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình có ý kiến đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao sớm xem xét, giải quyết vụ việc theo thủ tục Giám đốc thẩm của ông theo quy định (về nội dung khởi kiện yêu cầu bồi thường đất ở khi thực hiện dự án mở rộng QL1A); ý kiến về việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho gia đình ông đối với diện tích mà gia đình đã được đổi đất khi bị UBND huyện Thăng Bình thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình trung tâm thị trấn Hà Lam.