Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Ngày 25/10/2023, phòng Tài nguyên môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Giang. Hội nghị có sự tham gia Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Cán bộ địa chính-xây dựng của 11 xã và 01 thị trấn, 40 cán bộ Ban nhân dân các thôn, tổ dân phố và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 3 xã vùng thấp huyện Nam Giang.

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đánh giá tình thực hiện công tác quản lý Tài nguyên và môi trường 10 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2023; Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp Luật về Tài nguyên và Môi trường như: Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ Môi trường; Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên Nước và Hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ minh chứng về tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm, một số sáng kiến hay trong công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường. Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các địa phương, các hộ gia đình tham gia hội nghị, giúp một số địa phương, hộ gia đình hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình. Đồng thời phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cần triển khai thực hiện và đạt được trong năm 2023. 
 

Tin liên quan