Khóa đào tạo, bồi dưỡng về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 28-29/9/2023 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) và Trung tâm Xây dựng và thúc đẩy phát triển bền vững (BUS) tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 50 học viên là đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp huyện về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh khóa Đào tạo

Học viên của khóa đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là những người làm công tác tuyên truyền, theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ truyền thông về hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 02 ngày đào tạo, bồi dưỡng, dưới sự truyền đạt, hướng dẫn nhiệt tình của các báo cáo viên có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, am hiểu và tâm huyết, các học viên đã được củng cố, cập nhật các kiến thức pháp luật quan trọng, cần thiết liên quan đến công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; được chia sẻ các kinh nghiệm thực tế về thực hiện công tác truyền thông; được thực hành các kỹ năng, xây dựng các kế hoạch truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của địa phương. 

Qua 02 ngày học tập, các học viên với tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, thực hành các kỹ năng truyền thông theo đúng yêu cầu của báo cáo viên, đã tham gia kiểm tra, đánh giá và kết quả 100% học viên đủ điều kiện được cấp Chứng nhận “Hoàn thành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Với những gì được tích lũy sau khóa học, hy vọng các tuyên truyền viên vận dụng thật tốt các kỹ năng vào thực tế hoạt động truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của địa phương mình góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức 6 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho 241 xã, phường, thị trấn (03 khóa năm 2023 và 03 khóa năm 2024).

Tin liên quan