UBND huyện Nam Giang tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023

Hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023

Sáng ngày 22/3/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Thạnh Mỹ tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới tại thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ. Tham gia lễ phát động có sự tham gia Ông Nguyễn  Hiếu Tín, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Ka Phu Tân Chủ tịch UBND thị trấn, đại diện thường trực HĐND-UBND, UBMTTQVN thị trấn, các ban ngành và hơn 100 người dân thôn Hà Ra.