Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Nam Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nam Giang, Phòng Nông nghiệp và PTNT, BQL Dự án-Quỹ đất-Đô thị, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính-Xây dựng 12 xã, thị trấn, Trưởng ban nhân dân, trưởng các ban, ngành các thôn trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy.