Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 và Báo cáo đánh giá khí hậu Quốc gia

Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 và Báo cáo đánh giá khí hậu Quốc gia

Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 và Báo cáo đánh giá khí hậu Quốc gia theo Công văn 679/UBND-KTN ngày 27/01/2022.

File dính kèm:  

https://drive.google.com/drive/folders/1TeExfzEcVdyGmTqCJ0mXH1c7vUgPDihD?usp=sharing

Tin liên quan