Hội nghị trực tuyến Tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022

Hội nghị trực tuyến Tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022

Ngày 11/02/2022, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Tham dự Hội nghị có Ông: Dương Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Chủ trì Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về nội dung hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2022 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 06/01/2022.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022; Nội dung về việc cung cấp thông tin, dữ liệu từ trạm định vị vệ tinh quốc gia và cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác đo đạc và bản đồ tại địa phương. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tháo gỡ giải quyết các vướng mắc của địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương có văn bản báo cáo các khó khăn, vướng mắc gửi về Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam để có văn bản hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.  

Tin liên quan