Đại Lộc: Phòng TN&MT tổ chức tuyên truyền; tư vấn, đối thoại Luật Đất đai năm 2013 và trao quà Xuân yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại Lộc: Phòng TN&MT tổ chức tuyên truyền; tư vấn, đối thoại Luật Đất đai năm 2013 và trao quà Xuân yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trọng tâm năm 2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, ngày 16/01/2022 cơ quan - công đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với tư vấn, đối thoại Luật Đất đai năm 2013 cho cán bộ và Nhân dân xã Đại Hưng (buổi sáng) và xã Đại Sơn (buổi chiều). 

Tham dự có lãnh đạo, công chức, đoàn viên công đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND, UBMTTQVN, các Hội đoàn thể, công chức xã và Nhân dân hai xã Đại Hưng và Đại Sơn.

Tại 02 xã Đại Hưng và Đại Sơn, đồng chí Võ Ngọc Tốt - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trực tiếp báo cáo một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. 

Cuối giờ tuyên truyền đồng chí Võ Ngọc Tốt chủ trì tư vấn, đối thoại Luật Đất đai năm 2013. Qua tư vấn, đối thoại đồng chí Võ Ngọc Tốt và chuyên viên của Phòng Tài nguyên và môi trường đã trả lời 15 câu hỏi của Nhân dân hai xã (xã Đại Hưng 08 câu, xã Đại Sơn 07 câu) xoay quanh việc  đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển nhượng, tặng cho, quy trình thủ tục hành chính về đất đai... 

Qua buổi tuyên truyền, cán bộ, người dân hai xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường đã giúp cho cán bộ và Nhân dân hiểu rõ hơn về Luật Đất đai năm 2013 và mong muốn tiếp tục duy trì hình thức hoạt động này nhằm giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, quyền lợi người dân được bảo đảm.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo”,  cơ quan - công đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã trao tặng 160 xuất quà cho những người nghèo, khó khăn để có điều kiện đón một cái tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, yêu thương.

Tin liên quan