Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp Luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp Luật

Trong 02 ngày 30-01/12/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại Cục Thi hành án dân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tại điểm cầu Bộ Tư pháp do đồng chí Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp (chủ trì), cùng tham dự có Lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

Tại điểm cầu Quảng Nam do đồng chí Trương Bốn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp (chủ trì), cùng tham dự có các công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, Ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Tham dự Hội nghị Tập huấn các đại biểu được nghe các Báo cáo viên của Bộ Tư pháp báo cáo các chuyên đề về Kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Những vấn đề chung về soạn thảo văn bản QPPL; Những vấn đề chung về rà soát văn bản QPPL; Kỹ năng rà soát văn bản QPPL; Hệ thống hóa văn bản QPPL… theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và đã nhận được ý kiến phát biểu từ lãnh đạo của các địa phương về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, Bộ Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cũng đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã nắm được các kỹ năng chuyên sâu liên quan đến soạn thảo văn bản QPPL, rà soát văn bản QPPL và hệ thống hóa văn bản QPPL…theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tin liên quan