Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều 27/10/2021, tại Hội trường Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Tân – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Kim Hoa – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng tập thể cán bộ chủ chốt Sở Tài nguyên và Môi trường.