Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Điện Bàn về các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Điện Bàn về các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững

Ngày 20/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Điện Bàn về Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tham dự cuộc họp còn có Lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh; Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các Phòng ban của huyện, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh. 

Thị xã Điện Bàn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2015. Theo báo cáo Năm 2020, Điện Bàn có 37 thôn/08 xã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Hiện nay, thị xã đang lập đề án xây dựng 05 xã dọc QL1A trở thành phường, chỉ còn 08 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM. Năm 2021, dự kiến có 07/08 xã duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM; 07/08 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; phấn đấu xã Điện Quang được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở trong triển khai thực hiện chương trình NTM, khu vực nông thôn đã có bước chuyển biến tích cực. Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,39 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,56%.

Quang cảnh làm việc

Trong thời gian qua, thị xã đã triển khai nhiều chính sách giảm nghèo hiệu quả. Năm 2021, đã có 12 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi, doanh số cho vay đạt 300 triệu đồng; cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 425 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 80 lượt trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo với kinh phí 39,8 triệu đồng...Tại buổi làm việc, thị xã Điện Bàn kiến nghị một số nội dung như: Tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2022-2025, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và chuẩn nghèo 2021-2025. Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện...

Đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện Điện Bàn trong việc thực hiện Các chương trình mục tiêu Quốc gia, đồng thời đề nghị UBND huyện Điện Bàn phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục duy trì các xã nông thôn mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện, phát triển bền vững kinh tế xã hội trong thời gian đến.

Tin liên quan