Danh bạ điện thoại phòng, đơn vị trực thuộc Sở

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam Điện thoại:   0235

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam Điện thoại:   0235

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3852347          

Fax: 0235.3852354

      E-mail:    sotnmt.vanphong@gmail.com
 

     Website:    www.tnmtquangnam.gov.vn

                  stnmt.quangnam.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hà - Giám đốc

Email: thanhhatnmtqn@gmail.com

CQ: 3.810.418

DĐ: 0913.433.387

Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc

Email: thotnmt@gmail.com

CQ: 3.810.479

DĐ: 0913.433.323

Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc

Email: tuyethanhle04@yahoo.com

CQ:3.859.532

DĐ: 0989.22.53.54

Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc

Email: sonubnd_tamky@yahoo.com

CQ: 3.555.033

DĐ:  0914.097.333

 

 

VĂN PHÒNG SỞ

Tào Quý Tâm - Chánh Văn phòng

Email: tamtqt@gmail.com

CQ: 3.852.799

DĐ: 0901.149909

Ngô Thị Phước Tuyền -Phó chánh Văn phòng

Email: tuyenntp@yahoo.com

CQ: 3.810.419

DĐ: 0905.373799

Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Văn phòng

Email: sonhongpham@gmail.com

CQ: 3.852.347

DĐ: 0985.271.299

Nguyễn Lương Tú0949.66.3201
Nguyễn Thị Bích Thảo0905.764.272
Huỳnh Thị Đào0982.377.707
Lê Thị Thanh Long0935.152.079
Nguyễn Thị Diễm Oanh0904.737.077
Trần Thị Thúy Ái0901.948.449-0868.417339
Nguyễn Thị Tường0973.241.133
Trần Ngọc Dũ0913.474.016
Huỳnh Văn Luật0966.761.713
Đỗ Thị Thuấn0349.214.227
Nguyễn Thị Tánh0383.506.423

THANH TRA SỞ

Trịnh Thị Thanh Hải - Chánh Thanh tra

Email: haitnmtqn@gmail.com

CQ: 3.810415

DĐ: 0914.047619

Lê Thị Thu Ba – Phó Chánh Thanh tra

Email: thubatnmt@gmail.com

DĐ: 0938.718909
Võ Tiến Dũng0935.932007
Bùi Thanh Bình0905.079.093
Nguyễn Thị Thiết0905.259.443
Nguyễn Thị Kim Thanh0965.120.840
Triệu Trung Cường0986.648.530
Nguyễn Phước Trung0354.603.267

PHÒNG KHOÁNG SẢN

Phan Hà - Trưởng phòng

Email: phanhaks@gmail.com

CQ: 3.810416

DĐ: 0914.239467

Nguyễn Văn Liên0905.549.314
Trần Viết Linh0982.838.791
Lê Thị Hà My0977.644.259
Lương Nguyên Vũ0985.683.007-0935.016.606

PHÒNG NƯỚC – KTTV

Trần Ngọc Văn - Trưởng phòng

Email: tranngocvantnmt@gmail.com

CQ: 3.822333

DĐ: 0914.242003

Nguyễn Thị Sâm0979.413.317
Rích Đài Phôn0905.505.739
Lê Thị Thu Hằng0909.924.217
Nguyễn Văn Hướng0973.687.635

 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3810417         

Phạm Bê - Chi cục trưởng

Email: phambe_tnmtqn@yahoo.com.vn

CQ: 3.845679

DĐ: 0913.478377

Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó

Email: thientnmt@gmail.com

CQ: 3.810417

DĐ: 0905.341252

Lương Thiện Phước - Chi cục Phó

Email: phuoctnmt1967@gmail.com

CQ: 3.810679

DĐ: 0914.088297

Phòng Tổng hợpĐT: 3.810417
Phòng Quy hoạchĐT: 3.834679
Nguyễn Ngọc Hiếu - TP Quy hoạch0905.914.428
Nguyễn Thị Phước – TP Tổng hợp0905.090.081

 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3829636   

Võ Như Toàn – Chi cục trưởng

Email: toanduan2004@yahoo.com

DĐ: 0905.119661

CQ: 3.835.779

Nguyễn Viết Thuận – Chi cục phó

Email: vietthuan3102@gmail.com

CQ: 3.827379

DĐ: 0983.121025

Nguyễn Văn An – PPT Phòng Tổng hợp0975.360.929
Võ Thị Hồng Linh – TP KSÔN0989.992.557
Phòng Tổng hợp3.829636
Phòng Kiểm soát ô nhiễm3.813440

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235. 3.827135

Đào Xuân Nguyễn - Giám đốc

Email: nguyenltdc@gmail.com

CQ: 3.827678

DĐ: 0914.040161

Doãn Thị Thạch Thảo – Phó giám đốc

Email: thaodt76@gmail.com

CQ: 3.810452

DĐ: 0905.577200

Phòng Phát triển Công nghệĐT: 3.827135

CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235. 3.831255

Nguyễn Hoàng  Yến – Chi cục trưởng

Email: hoangyen041@gmail.com

CQ: 3.815255

DĐ: 0905.324603

Phòng Tổng hợpCQ: 3.831.255 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NAM

Địa chỉ: 99A Hùng Vương- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 2.240794             Fax: 3.829794

Phạm Công Chung – Giám đốc

Email: chungvpdkqnam@gmail.com

CQ: 3.829831

DĐ: 0914.026369

Trần Văn Cư – Phó Giám đốc

Email: vancu65@gmail.com

DĐ: 0914.097434

0961.135456

Đỗ Văn Thùy – Phó Giám đốc

Email: thuytpdk@yahoo.com.vn

CQ: 2.240368

DĐ: 0905.259246

Phòng Tổng hợpĐT: 2.240794 – 3.810.558
Phòng Đăng kýĐT: 3.829832
Phòng Kỹ thuậtĐT: 2.240451
Phòng Dữ liệu và Lưu trữĐT: 2.240831

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 84 Phan Bội Châu , Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3.825588         Số Fax: 0235.3.825588

Lê Văn Việt – Giám đốc

Email: vietqtmt@gmail.com

CQ: 3.825499

DĐ: 0914.781755

Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc

 Email: ngthanh201177@gmail.com

CQ: 3.825399

DĐ: 0913801213

Phòng Tổng hợp ĐT: 3.825588 – 3.852279
Phòng Quan trắc Phân tích môi trườngĐT: 3.829357
Phòng Kỹ thuậtĐT: 6270588 - 3856678

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẢNG NAM

Địa chỉ: 596 – Hùng Vương  - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3.828.538               

Fax 02353.3.828.787

Phạm A – Giám đốc

Email: phamatnmt@gmail.com

CQ: 3.828.539

DĐ: 0905.181.083

Châu Ngọc Trưởng - Phó Giám đốc

Email: ngoctruong.qn@gmail.com

CQ: 3.901.789

DĐ: 0914.048.786

Phòng Hành chính - Tổng hợpĐT:  3.828.538
Phòng Kế hoạch – Tài chínhĐT: 3.828.535; 3.828.537
Phòng BT & GPMBĐT: 3.829.243
Phòng Quản lý & PT quỹ đấtĐT: 3.828.797
Phòng kỹ thuật & Thông tin đất đaiĐT: 3.828.540

Tin liên quan