Hồ sơ khoáng sản cát, sỏi xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức

Hồ sơ hoạt động khoáng sản: Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi Bà Sim, thôn 1, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Thiện)

Hồ sơ hoạt động khoáng sản: Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi Bà Sim, thôn 1, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Thiện).

Xem file thông báo tại đây

Tin liên quan