Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Trà My

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 0,928 ha, trữ lượng dự kiến 11,136 m3, tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 0,928 ha, trữ lượng dự kiến 11,136 m3, tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toản văn bản

Tin liên quan