Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản , tên loại khoáng sản: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, Địa điểm: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản , tên loại khoáng sản: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, Địa điểm: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan