Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017.

Xem file Thông báo

Tin liên quan