Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn – Đợt 1 năm 2016

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn – Đợt 1 năm 2016.

Xem file: 

1/ Quyết định ban hành kế hoạch đấu giá.

2/ Kế hoạch đấu giá.

Tin liên quan