Quyết định số 1908/QĐ-UBND

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bấm vào bên dưới để tải văn bản

 1/ Quyết định

2/ Phụ Lục 

Tin liên quan