Trồng phục hồi rừng ngập mặn Núi Thành

Dự án Trồng phục hồi rừng ngập mặn huyện Núi Thành thuộc Danh mục các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

Dự án Trồng phục hồi rừng ngập mặn huyện Núi Thành thuộc Danh mục các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. Dự án có tổng kinh phí 3,2tỷ đồng (vốn Trung ương 3 tỷ, địa phương 200 triều đồng) do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, hợp đồng với tư vấn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Chính lập hồ sơ thiết kế thi công để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

1f_copy

Ngày 22/11/2012 Chi cục Lâm Nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực thực hiện dự án. Theo hồ sơ thiết kế dự án trồng rừng phục hồi ngập mặn huyện Núi Thành sẽ triển khai trên diện tích 60,94ha, trong đó xã Tam Hoà 16,05ha, xã Tam Giang 44,89 ha. Loài cây trồng phục hồi chủ yếu là mắm và đước.

Trần Đình Minh

Tin liên quan