Hội nghị lấy ý kiến dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/3/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/3/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An.

Sau khi nghe ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng kết thực hiện Quy định về BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016, số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 (thay thế cho 03 Quyết định hiện hành); Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị, các ngành, đặc biệt là những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ BT, GPMB tại các địa phương.

Kết thúc Hội nghị, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

- Việc sửa đổi, bổ sung chính sách Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh sẽ có tác động rất lớn, đa chiều do tác động trực tiếp đến các đối tượng sử dụng đất, các thành phần kinh tế, đặc biệt là đến đời sống của từng người dân, hộ gia đình, vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường dự lường các phát sinh, vướng mắc có liên quan và nghiên cứu quy định điều khoản về xử lý chuyển tiếp để tham mưu ban hành đảm bảo quy định.

- Quan điểm xây dựng Quy định điều chỉnh, bổ sung lần này là bám sát hệ thống pháp luật cấp trên, lấy đó làm thước đo để điều chỉnh, bổ sung quy định nhằm đảm bảo văn bản của tỉnh nằm trong khuôn khổ pháp luật và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đối với các kiến nghị ngoài khuôn khổ pháp luật thì sẽ tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa sau khi Luật Đất đai được sửa đổi toàn diện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục gửi văn bản tham gia. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp và giải trình cụ thể những nội dung tiếp thu và không tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo, tiếp tục báo cáo UBND tỉnh trong lần họp lấy ý kiến tiếp theo.

Hội nghị là cơ sở để Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nhằm hướng tới hoàn thiện một số quy định chưa được cụ thể, phù hợp, hướng tới tối đa hoá lợi ích của người có đất bị thu hồi, nhất là vấn đề tái định cư và tăng tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC để GPMC trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phước

Tin liên quan