Tham vấn ý kiến Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (viết tắt là Dự án BCC-GEF); ngày 10/6/2019, Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (viết tắt là Dự án BCC-GEF); ngày 10/6/2019, Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Tham dự Hội thảo có Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam chủ trì; Ông Phạm Anh Cường - Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án BCC Trung ương đồng chủ trì cùng các đại biểu từ Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My.

image001 -dien Copy
Việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh đang rất cấp thiết, nhất là hiện nay tại vùng núi Ngọc Linh của huyện Nam Trà My có cây sâm Ngọc Linh, là 1 trong 5 loại sâm quý trên thế giới đã được quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững tại Quảng Nam từ năm 2015. Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho vay không hoàn lại để thực hiện Dự án BCC-GEF, trong đó có hoạt động xây dựng Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh.
Tại Hội thảo, Đơn vị tư vấn là Liên danh Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học (CBC) và Viện Khoa học Môi trường & Biến đổi khí hậu (IESCC) đã trình bày Dự thảo Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung của Dự thảo về Kế hoạch đầu tư xây dựng Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, Kế hoạch quản lý vùng đệm và đồng quản lý rừng kết hợp. Các ý kiến đã phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để Đề án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh sớm được phê duyệt trong bối cảnh các quy định mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Bà Lê Thị Tuyết Hạnh đề nghị Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp làm việc trực tiếp với các Sở, Ngành của tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện./.

Trần Hạ Điền

Tin liên quan