Đoàn công tác của ADB giám sát định kỳ dự án BCC và BCC-GEF

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, ngày 11/10/2018 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đoàn công tác do bà Khúc Thị Lan Hương – Cán bộ phụ trách dự án làm trưởng đoàn đi khảo sát lần 2 trong năm để rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê công mở rộng, giai đoạn 2" (Dự án BCC) và Dự án "Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn" (Dự án BCC-GEF) tại Quảng Nam

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, ngày 11/10/2018 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đoàn công tác do bà Khúc Thị Lan Hương – Cán bộ phụ trách dự án làm trưởng đoàn đi khảo sát lần 2 trong năm để rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê công mở rộng, giai đoạn 2" (Dự án BCC) và Dự án "Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn" (Dự án BCC-GEF) tại Quảng Nam.

image001 - CopyvtĐoàn đã rà soát tiến độ thực hiện tổng thể của các dự án BCC và BCC-GEF; giám sát sự tuân thủ về các vấn đề an toàn; cập nhật hiện trạng trao thầu và giải ngân. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch hành động đã thống nhất trong các đợt công tác trước; thống nhất về các giải pháp giải quyết vấn đề và các hành động tiếp theo. Trong dịp này đoàn cũng đã tới thăm Khu bảo tồn Sông Thanh; gặp gỡ và làm việc với đại diện Ban quản lý dự án và các Lãnh đạo, cán bộ phụ trách về quản lý môi trường, an toàn xã hội và giới của Khu bảo tồn.

Sau đó ngày 12/10/2018 tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác đã tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban quản lý dự án của 3 tỉnh thực hiện dự án (Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị) để thảo luận về các vấn đề chủ chốt đã xác định trong quá trình thực hiện các hoạt động của hai dự án và thống nhất các giải pháp tiếp theo; đặc biệt bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với một số hoạt động chậm so với kế hoạch.

Viết Thuận 

Tin liên quan