Ngân hàng Phát triển Châu Á làm việc với Ban Quản lý Dự án tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/10/2016, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án tỉnh Quảng Nam với mục đích rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án BCC tại tỉnh Quảng Nam, cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết đến cuối năm 2016

Ngày 27/10/2016, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án tỉnh Quảng Nam với mục đích rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án BCC tại tỉnh Quảng Nam, cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết đến cuối năm 2016. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án tỉnh và các đơn vị thực hiện dự án huyện Tây Giang và Nam Giang đã trình bày cụ thể các hoạt động đã và đang thực hiện của các hợp phần như: tham gia thiết lập và quản lý hành lang, trồng và phục hồi rừng, hoạt động sinh kế và phát triển kinh doanh, quỹ phát triển xã và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, hoạt động truyền thông. Các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án cũng được thảo luận để tìm ra các giải pháp thích hợp trong thời gian tới.

manh

Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2" (Dự án BCC) do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là Chủ dự án. UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là các đơn vị thực hiện dự án. Dự án được thực hiện tại Hà Nội và 35 xã của 6 huyện thuộc các tỉnh tham gia dự án từ năm 2011 đến năm 2019.
Mục tiêu tổng thể của dự án hướng tới các hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Trung Trường Sơn mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Tin liên quan