Hội thảo khởi động Dự án BCC-GEF

Ngày 14/7/2016 tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường  tổ chức hội thảo khởi động dự án “ Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung trường Sơn Việt Nam” (dự án BCC-GEF) là dự án do Quỹ Môi trường toàn Cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã được giao cho Tổng Cục Môi trường làm chủ dự án

Ngày 14/7/2016 tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường  tổ chức hội thảo khởi động dự án “ Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung trường Sơn Việt Nam” (dự án BCC-GEF) là dự án do Quỹ Môi trường toàn Cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã được giao cho Tổng Cục Môi trường làm chủ dự án. Mục tiêu chính của dự án này là hỗ trợ và tăng cường hiệu quả thực hiện dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 (Dự án BCC) và thực hiện tại 03 tỉnh : Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; thời gian thực hiện từ năm 2016-2019.

imagemyanh

Chủ trì hội thảo là Ông Nguyễn Thế Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, các đại biểu tham gia gồm đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Ban quản lý dự án BCC Trung Ương; Ban quản lý dự án BCC; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục kiểm lâm, lãnh đạo các khu bảo tồn (KBT) các tỉnh dự án: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam; đại diện của nhà tài trợ ADB, Ngân hàng nhà nước, các chuyên gia tư vấn ,… Về phía tỉnh Quảng Nam có Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc BQL dự án BCC tỉnh làm trưởng đoàn đại biểu tham của tỉnhn tham dự hội thảo.

Hội thảo giới thiệu mục tiêu, mục đích Dự án, Dự án có 02 hợp phần chính: Tăng cường lập kế hoạch và quản lý đa dạng sinh học, rừng trong và xung quanh khu bảo tồn tại cảnh quan Trung Trường Sơn; Các biện pháp bảo tồn cảnh quan ở cấp cộng đồng tại các KBT và vùng xung quanh KBT nhằm cung cấp tài chính bền vững và giảm thải khí nhà kính; nêu ra các mốc thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể; tổ chức quản lý và nhân sự; ngân sách và quản lý tài chính.

Tại hội thảo, đa số các đại biểu phát biểu trao đổi, đánh giá cao với nội dung của Dự án, thống nhất các đề xuất cũng như kế hoạch thực hiện cụ thể của dự án nhằm đạt được mục tiêu tăng cường quản lý và duy trì toàn vẹn sinh thái của hệ thống KBT và vùng xung quan tại cảnh quan Trung Trường sơn của Việt Nam; bảo đảm dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại sinh kế cho cộng đồng địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực.

Mỹ Ánh

Tin liên quan