Xác định lại danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ bền vững tại huyện Nam Giang

Tiếp theo chương trình làm việc tại Tây Giang vào ngày 07-08/7/2014 về nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ dự án BCC, ngày 14-15/7/2014 Ban quản lý dự án BCC tỉnh do Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Giám đốc Sở TN&MT kiêm Phó Giám đốc dự án BCC tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp với Tư vấn hạ tầng dự án BCC trung ương cùng UBND huyện Nam Giang, UBND các xã dự án tổ chức buổi làm việc để điều chỉnh, thống nhất danh sách cơ sở hạ tầng đảm bảo tính bền vững sau đầu tư theo tinh thần thống nhất tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Lãnh đạo Ban quản lý dự án trung ương ngày 12/6/2014

Tiếp theo chương trình làm việc tại Tây Giang vào ngày 07-08/7/2014 về nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ dự án BCC, ngày 14-15/7/2014 Ban quản lý dự án BCC tỉnh do Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Giám đốc Sở TN&MT kiêm Phó Giám đốc dự án BCC tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp với Tư vấn hạ tầng dự án BCC trung ương cùng UBND huyện Nam Giang, UBND các xã dự án tổ chức buổi làm việc để điều chỉnh, thống nhất danh sách cơ sở hạ tầng đảm bảo tính bền vững sau đầu tư theo tinh thần thống nhất tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Lãnh đạo Ban quản lý dự án trung ương ngày 12/6/2014. Sau phần trao đổi, chia sẽ thông tin, kinh nghiệm của chuyên gia về hạ tầng của trung ương; ý kiến của PPMU và UBND huyện, các xã lần lượt rà soát lại danh mục đề xuất trước đây để đề xuất danh mục công trình điều chỉnh, theo đó thay thế một số công trình ít bền vững, có nguy cơ rủi ro cao trước những tác động không mong muốn, những công trình nhỏ mang tính chất cá nhân hộ gia đình.

 naDSCN2151

Kết quả buổi họp, 4 xã dự án thuộc huyện Nam Giang đã đề xuất: 3 công trình/3 km đường giao thông nông thôn loại B và C, 3 công trình trường học/32 phòng, 1 công trình đường điện hạ thế/1,2 km; ngoài ra có một số công trình dự phòng là các công trình tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa, trụ sở UBND xã. Sau khi thống nhất tại buổi họp, đoàn công tác đi thực địa tại xã Cà Dy để khảo sát thực tế vị trí đề xuất xây dựng các công trình của xã. Kết quả khảo sát, đoàn đã đánh giá cao tính khả thi và bền vững của các công trình mà địa phương đề xuất tại đây.

ĐPV

Tin liên quan