Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Đình Thành, trú tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Đình Thành, trú tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

IMG 50801

Hộ ông Nguyễn Đình Thành khiếu nại yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn công nhận diện tích đất 282m2 bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi của gia đình ông có nguồn gốc từ trước năm 1980 do bà Lê Thị Điểm quản lý, bà Điểm chuyển lại cho ông Lương Văn Anh năm 1993, ông Anh chuyển nhượng cho vợ chồng ông Thành năm 1998 và được UBND thị xã Điện Bàn cấp GCN năm 2004 gồm 150m2 đất ở và 132m2 đất vườn, diện tích đất vườn này có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 do đó yêu cầu nhà nước bồi thường loại đất ở; đồng thời yêu cầu áp giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thành, ý kiến của bà Phan Thị Sương (vợ ông Thành) và các thành viên dự họp, ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở TN&MT, chủ trì buổi đối thoại kết luận:

- Tại buổi đối thoại hộ ông Nguyễn Đình Thành không cung cấp hồ sơ chứng cứ mới.

- Nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Đình Thành, trú tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

- Báo cáo số 408/BC-STNMT ngày 29/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy định của pháp luật.

          - Sau khi UBND Tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại nếu hộ ông Nguyễn Đình Thành không thống nhất thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

Đinh Văn Lợi

Tin liên quan