Hội nghị quán triệt thi hành Bộ Luật Dân sự và Luật Tố tụng hành chính

Ngày 10/6/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ Luật dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính

Ngày 10/6/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ Luật dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Tham dự Hội nghị về phía điểm cầu Quảng Nam có ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và 15 báo cáo viên cấp tỉnh.

84017 20160610 081241

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ PLDSKT, Bộ Tư Pháp giới thiệu những nội dung mới của Bộ Luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật có 6 phần, 27 chương, 689 điều; Ông Tống Anh Hào – Phó Chánh án, Tòa án nhân dân tối cao giới thiệu những điểm mới của Bộ Luật Tố tụng dân sự, Bộ luật có 10 phần, 42 chương, 517 điều và Luật Tố tụng hành chính, Luật có 23 chương, 372 điều.

Bộ Luật dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính là những luật lớn, điều chỉnh trong đời sống xã hội, vì vậy UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch và sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian đến nhằm đưa luật đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của luật và tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như cho việc công nhận, tôn, trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

T.Tra

Tin liên quan