Đối thoại để giải quyết khiếu nại

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, ngày 07/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho ông Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại với gia đình bà Nguyễn Thị Tình trú tại Khối phố 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành trước khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, ngày 07/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho ông Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại với gia đình bà Nguyễn Thị Tình trú tại Khối phố 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành trước khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại.

Bà Tình khiếu nại yêu cầu bồi thường 62,4m2 trong diện tích đất 173 m2 bị thu hồi của gia đình bà để xây dựng cầu An Tân tại Quyết định số 7968/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Núi Thành là đất ở và yêu cầu UBND huyện tính bồi thường theo đơn giá đất ở mặt tiền Quốc lộ 1A. Ngoài ra bà yêu cầu thu hồi và bồi thường đối với diện tích đất 161,7m2 ngoài giấy chứng nhận QSD đất.

83813 20160607 094348

Qua báo cáo xác minh của Thanh tra tỉnh, ý kiến của ba mẹ con bà Nguyễn Thị Tình, ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp nhận thấy: Diện tích đất bà Tình khiếu nại đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp GCNQSD đất cho gia đình bà năm 2001, diện tích 270,3m2, trong đó ghi rõ 200m2 đất ở, 70,3m2 đất vườn và vị trí diện tích đất ở, đất vườn được xác định cụ thể tại GCNQSD đất. Thực hiện dự án cầu An Tân, UBND huyện thu hồi 110,6m2 đất ở (trong 200m2) và 62,4m2 đất vườn (trong 70,3m2) và thực hiện bồi thường 62,4m2 đất vườn là đúng qui định. Đối với diện tích 161,7m2 nằm ngoài GCNQSD đất của bà Tình là đất taluy đường Quốc lộ 1A nên không thu hồi và bồi thường cho hộ bà Tình là có cơ sở. Đối với giá đất bồi thường được áp dụng theo giá đất cụ thể theo qui định tại Quyết định số 5720/QĐ-UBND của huyện là đúng qui định.

Tại buổi đối thoại các cơ quan, ban ngành của Tỉnh đã tập trung giải thích các qui định của pháp luật đất đai để gia đình bà Tình hiểu rõ. Kết luận buổi đối thoại ông Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra Tỉnh khẳng định nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tình là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của Tỉnh, trường hợp gia đình bà Tình không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo qui định của pháp luật.

T.Tra

Tin liên quan